Barcode:      ISBN:  
   Lib. Code:      Call Number:  
   Title: ก่อสร้างภาคเหนือโตซีแพคส่งรถปูนติดGPSบุกเชียงใหม่   
   Author: เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ    
   Publication: http://www.matichon.co.th/prachachart, 
   Language:    
   Country:    
   Abstract: ซีแพคส่งรถปูนติดสัญญาณดาวเทียมขึ้นเหนือ หวังสยบปัญหาล่าช้าเพราะการจราจรติดขัด พร้อมขยายต่อไปพัทยา โคราช ภูเก็ต เชื่อยอดขายภาคเหนือปีหน้ายังโตต่อเนื่อง เพราะภาคก่อสร้างขนาดเล็กยังขยายตัว เฉพาะเชียงใหม่โตถึง 12% นายอรรณพ เตกะจรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ "ซีแพค" ในธุรกิจซีเมนต์ เครือซิเมนต์ไทย (SCG) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า สถานการณ์ตลาดคอนกรีตผสมเสร็จขณะนี้ยังคงเติบโตต่อเนื่อง ความต้องการใช้คอนกรีตผสมเสร็จในงานก่อสร้าง โดยเฉพาะตลาดงานเล็กได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี และยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้นซีแพคจึงขยายประสิทธิภาพการให้บริการในเขตภูมิภาค โดยร่วมมือกับบริษัท DTC Enterprise จำกัด ติดตั้งอุปกรณ์ GPS ซึ่งใช้ติดตามตำแหน่งรถโม่ในเขตที่มีปัญหาการจราจร เช่น กรุงเทพมหานคร มาขยายการใช้งานในเมืองใหญ่ในเขตภูมิภาค เริ่มที่เชียงใหม่เป็นจังหวัดแรก ทั้งนี้ระบบดาวเทียม GPS จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้ามากขึ้น นายอรรณพกล่าวว่า ระบบดังกล่าวจะเชื่อมสัญญาณกับดาวเทียม ทำให้บอกตำแหน่งของรถได้ทุกระยะ รู้สถานะของรถได้อย่างละเอียด ทำให้สามารถวางแผนและบริหารการจัดส่งคอนกรีตให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ลูกค้าจะได้รับคอนกรีตครบตามเวลาที่นัดหมาย ทั้งนี้จะใช้ระบบดาวเทียม GPS ดังกล่าวกับรถขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จทั้ง 70 คันในเชียงใหม่ ต่อไปจะนำระบบนี้ไปใช้กระจายยังเมืองต่างๆ ที่มีปัญหาการจราจร เช่น พัทยา นครราชสีมา ภูเก็ต นายอรรณพกล่าวว่า ซีแพคมียอดขายในภาคเหนืออยู่ที่ 1.4 พันล้านบาท คิดเป็น 15% ของยอดขายทั่วประเทศ คาดว่าในปี 2550 ยอดขายภาคเหนือจะขยายตัว 8% ขณะที่ตลาดเชียงใหม่จะเติบโตมากกว่าอัตราเฉลี่ยของภาคคือ 12% ปัจจุบันซีแพคมีโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 350 ราย รวมโรงงานซีแพคแฟรนไชส์อีกกว่า 100 โรงงาน และขยายเครือข่ายไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเช่น พม่า 2 โรงงาน ในย่างกุ้งและมัณฑะเลย์, กัมพูชา 4 โรงงาน ในพนมเปญ 2 โรงงาน เสียมเรียบและกัมโปต จุดละ 1 โรงงาน และโรงงานซีแพคแฟรนไชส์ที่ลาวอีก 4 โรงงาน สำหรับโรงงานซีแพคแฟรนไชส์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 30 รายในปีหน้า อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของแฟรนไชส์จะไม่เน้นในตัวเมือง แต่จะเน้นอำเภอรอบนอกที่มีการขยายตัวการก่อสร้างสูง ปัจจุบันที่โรงงานใหญ่ในอำเภอฝาง ฮอด และ จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง นายอรรณพกล่าวด้วยว่า ซีแพคกำลังสำรวจความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในแต่ละ ภาค "คอนกรีตผสมเสร็จที่เหมาะสมที่จะใช้ในภาคเหนือและฝั่งทะเลตะวันออกและภาคอื่นๆ แตกต่างกัน เรากำลังสำรวจว่าแตกต่างกันมากเพียงใด เพื่อจะป้อนผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ให้มากที่สุด"   November 30, 2006 Thursday, 04:05 
   Note:  
   Keyword: เศรษฐกิจ, ไทย   
   Price:  B$    Page: