Barcode:      ISBN:  
   Lib. Code:      Call Number:  
   Title: "สำเนียงเพื่อนบ้าน" เพลงสิบสองภาษาสานสัมพันธ์อุษาคเนย์   
   Author: เว็บไซต์มติชน   
   Publication: http://www.matichon.co.th/matichon, 
   Language:    
   Country:    
   Abstract: โดย พอล เฮง คอลัมน์ อันดนตรีมีคุณ ดนตรีไม่มีพรมแดน ไม่มีเชื้อชาติ ไม่มีศาสนา ไหล่บ่าเคลื่อนย้ายพลิกแพลงถ่ายเทข้ามวัฒนธรรมกันได้ บริบททางสังคมในอุษาคเนย์ ตั้งแต่ยังสร้างบ้านแปงเมือง มิใช่อยู่เพียงโดดๆ อาณาจักรหรือเมืองที่มีอาณาบริเวณต่างๆ ที่ติดต่อเชื่อมถึงกันในภูมิภาคนี้ รวมถึงผู้คนจากต่างภูมิภาคในดินแดนต่างๆนอกอุษาคเนย์ก็มีการติดต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นการค้า การทูต การทำสงครามรบพุ่ง ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนผ่องถ่ายวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน มีการคัดสรรส่วนดีมาใช้ให้เหมาะและสอดคล้องกับรากวัฒนธรรมของตัวเอง "สำเนียงเพื่อนบ้าน" (The Accent Of Neighbors) เป็นอัลบั้มเพลงดนตรี ศิลปวัฒนธรรมชุดพิเศษ ที่มีสุจิตต์ วงษ์เทศ เป็นบรรณาธิการและควบคุมการผลิต หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษแบบฝรั่งมังค่าว่า โปรดิวเซอร์ แอนด์ เอดิเตอร์ ได้เขียนคำนิยามถึงแนวความคิดหรือคอนเซ็ปต์ของงานชุดนี้ว่า เลือกสรรเสียงตามประเพณี "เพลงสิบสองภาษา" เพื่อปัญญาและความรักเพื่อนบ้าน ก่อนอื่นต้องดูขอบข่ายวัฒนธรรมทางดนตรีที่มีร่วมกันในภูมิภาคนี้เสียก่อน ซึ่งสุจิตต์ วงษ์เทศ ได้เขียนอรรถาธิบายไว้ว่า "ภูมิภาคอุษาคเนย์สมัยโบราณ มีขอบเขตเหนือสุดถึงมณฑลยูนนานของจีน ใต้สุดเป็นหมู่เกาะในอินโดนีเซีย จึงมีผู้คนหลากหลายเผ่าพันธุ์ตั้งหลักแหล่งอาศัยอยู่ร่วมกัน ทำให้ประสมประสานกันทางสังคมและวัฒนธรรม มีมโหระทึก (คือกลองทองหรือฆ้องสัมฤทธิ์) เป็นสัญลักษณ์ร่วมกัน ตั้งแต่ราว 3,000 ปีมาแล้ว กระทั่งมีพัฒนาการเป็นฆ้องแพร่กระจายทั่วไปทุกวันนี้..." จากคำอรรถาธิบายตรงนี้ก็คือ หัวใจของดนตรีหรือเสียงแห่งอุษาคเนย์ เป็นทิศทางในการฟังเพลงดนตรีร่วมกันให้เข้าถึงสำเนียงหลักของดนตรีในภูมิภาคนี้เสียก่อน เพราะเอกลักษณ์ทางเสียง โครงสร้างที่เป็นกระดูกสันหลังของดนตรีในอุษาคเนย์และดนตรีไทยนั้น มีเสียงฆ้องวง เป็นหัวใจหลักได้พัฒนาชิ้นดนตรีมาจากการเลียนแบบเสียงทุ้ม ก้องกังวาน กำทอนลอยแผ่ขรึมขลังอยู่ในอากาศ เป็นจังหวะหลักที่อุ้มชิ้นดนตรีอื่นๆ อยู่ อัลบั้ม "สำเนียงเพื่อนบ้าน" เป็นการนำเพลงสิบสองภาษาในแนวทางดั้งเดิมมาบรรเลง โดยมี 12 เพลงคือ สำเนียงขมุ (ข่า, เขมร, พม่า,มอญ, ลาว, ญวน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, จีน, แขก, ฝรั่ง และเพลงพญาเดิน ทีมบรรเลงก็ล้วนคุ้นชื่อว่า เป็นนักดนตรีที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงดนตรีไทยทั้งสิ้น ถ้าพูดตามนิยามดนตรีตะวันตกก็ต้องเรียกว่า ซูเปอร์กรุ๊ป กันเลยทีเดียว โดยมีชาตรี อบนวล เรียบเรียงดนตรี และควบคุมการบรรเลง ฟังเพลงดนตรีชุด "สำเนียงเพื่อนบ้าน" จบทั้งอัลบั้มแล้ว ก็ต้องยอมรับว่า สนุกกับการฟัง เพราะเพลงในละสำเนียงที่นำมาแปลงบรรเลงโดยชิ้นดนตรีไทยนั้น หลายๆ เพลงล้วนคุ้นหูกับท่วงทำนอง เมื่อได้ยินก็สามารถฮึมตามได้ทันที เรียกว่านึกไปถึงเพลงร่วมสมัยที่ใช้ท่วงทำนองของเพลงสิบสองภาษาเหล่านี้ไปทำใหม่กับดนตรีสากลร่วมสมัย ไม่ว่า ลูกทุ่งหรือลูกกรุง ซึ่งค้นถึงรากที่มาผ่านอัลบั้มนี้ได้ งานเพลงชุดนี้แสดงให้เห็นถึงการรับผสานทางวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านหรือชาวต่างเชื้อชาติที่มีปฏิสัมพันธ์ผูกสานกับคนในสยาม รวมถึงการหลอมเคลื่อนของวัฒนธรรมดนตรีในอุษาคเนย์เองที่สามารถร้อยรัดรวมกันอย่างกลมกลายกลมกลืนเป็นเอกภาพในรสสุนทรีย์ สร้างความบันเทิงกับคนในภูมิภาคนี้ร่วมกันมาเนิ่นนานแล้ว ซึ่งสามารถกะเทาะให้เห็นถึงความชาญฉลาด ความช่างเลือกสรรของครูเพลงแต่โบราณที่มีหูทิพย์เสนาะโสต หยิบยกเอาดนตรีที่ดีมีอรรถรสของต่างเชื้อชาติมาสร้างสรรค์ ประยุกต์ ดัดแปลงให้เหมาะสมกับรสชาติหูของคนสยามโดยไม่รู้สึกแปลกแยกว่า ถูกครอบงำหรือรุกรานทางวัฒนธรรม ไม่เหมือนดนตรีสากลในปัจจุบันที่รับของตะวันตกมาทั้งดุ้นทั้งแท่ง ซึ่งก็ว่ากันไม่ได้ เพราะสภาพสังคม เศรษฐกิจได้เปลี่ยนไป ดนตรีและบทเพลงกลายเป็นเรื่องธุรกิจและทุนผูกขาดไปหมดแล้ว นอกจากอัลบั้ม "ดินหญ้าฟ้าแถน" ซึ่งเป็นการนำตำนาน เรื่องเล่าปรัมปรามาเขียนเป็นเพลงแล้วใส่ท่วงทำนองเพลงไทยดั้งเดิม ฟังอย่างลุ่มลึกทั้งเนื้อหาและรสชาติดนตรีแล้ว งานเพลงดนตรีชุด "สำเนียงเพื่อนบ้าน" ก็จะพาคนฟังย้อนกลับไปสู่ความสมานฉันท์หลากเชื้อชาติของคนที่อยู่ในอุษาคเนย์เอง และคนที่เข้ามาสานสัมพันธ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับสยามในอุษาคเนย์ สะท้อนภาพอันงดงาม จำหลักผ่านเสียงเพลงดนตรีอย่างเริงรื่นรมย์   May 25, 2003 Sunday, 01:04 
   Note:  
   Keyword: วัฒนธรรม   
   Price:  B$    Page: