• วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

08.30-16.30 น.

  • หยุดทุกวันเสาร์และอาทิตย์