รายชื่อวารสารที่ให้บริการ

 

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง
1 Advance Thailand Geographic
2 Bangkok Post
3 เมืองโบราณ
4 อัพเดท
5 I get english
6 Student Weekly
7 กฎหมายใหม่
8 กรมบัญชีกลาง
9 ฅ.คน
10 ทริป = Trip
11 ไทม์ = Time
12 National Geographic / Thai
13 National Geographic / Eng
14 ไบโอสโคป = Bioscope
15 ปาจารยสาร
16 พีซี ทูเดย์ = PC Today
17 เพลงดนตรี
18 ฟ้าเดียวกัน
19 เนชั่นสุดสัปดาห์
20 มติชนสุดสัปดาห์
21 ภาษาและวัฒนธรรม
22 วิภาษา
23 ศิลปวัฒนธรรม
24 สารคดี
25 สีสัน
26 อะ เดย์ = a day
27 อ่าน
28 เอนเตอร์เทน
29 ซีเคร็ต
30 Marketeer
31 BrandAge
32 วารสารธรรมศาสตร์