ผู้ใช้บริการสามารถใช้ฐานข้อมูลจากที่บ้านหรือที่อื่นๆ ได้ ด้วยการ login ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ URL

1.https://202.28.50.38/dana-na/auth/url_2/welcome.cgi

ซึ่งจะปรากฎ หน้าจอดังนี้

 

2. login โดยใช้ Username และ Password ชุดเดียวกับที่ใช้ในการใช้อินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัย

3. หลังจากนั้น จะเข้าสู่หน้าเพจฐานข้อมูลที่มีให้บริการ ผู้ใช้สามารถเลือกสืบค้นได้ตามต้องการ